Thực hiện quy định của Luật Lao động, thông báo của Sở Giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội và Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam về việc nghỉ giao dịch nhân dịp Tết Dương lịch, Công ty Cổ phần Chứng khoán Stanley Brothers (SBSI) xin trân trọng thông báo đến Quý khách hàng lịch nghỉ giao dịch như sau:
Nghỉ giao dịch Thứ Sáu ngày 01/01/2021 và giao dịch trở lại từ ngày Thứ Hai ngày 04/01/2021.
Kính chúc Quý khách có kỳ nghĩ lễ nhiều niềm vui và hạnh phúc!
Trân trọng thông báo!