Kính gửi: QUÝ NHÀ ĐẦU TƯ
 
Theo Quyết định số 894/QĐ-SGDHCM ngày 30/12/2020 của Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM:
 
- Tăng đơn vị giao dịch lô chẵn từ 10 lên 100
- Mỗi lệnh giao dịch lô chẵn không vượt quá khối lượng tối đa là 500.000 cổ phiếu,   chứng chỉ quỹ đóng, chứng chỉ quỹ ETF, chứng quyền.
 
Quyết định có hiệu lực bắt đầu từ ngày 04/01/2021. Công ty Cổ phần Chứng khoán Stanley Brothers Kính báo để nhà đầu tư thực hiện giao dịch.