Thực hiện theo Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính Phủ quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý thuế và Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/08/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Luật thuế thu nhập cá nhân (TNCN), Công ty Cổ phần Chứng khoán Stanley Brothers (SBSI) trân trọng thông báo đến Quý nhà đầu tư (NĐT) về việc SBSI tiến hành kê khai và nộp thuế TNCN đối với thu nhập từ đầu tư vốn thay cho NĐT có giao dịch chứng khoán tại SBSI như sau:
1. Đối tượng áp dụng: Áp dụng đối với tất cả các Cá nhân (không phân biệt cư trú hay không cư trú) có giao dịch bán/chuyển nhượng/chuyển quyền sở hữu chứng khoán cùng loại tại SBSI.
2. Thời điểm kê khai và nộp thuế TNCN:
            -  Áp dụng cho các giao dịch của Khách hàng phát sinh từ ngày 05/12/2020
            -  Thời điểm khai thuế thay và nộp thuế thay: khi Khách hàng phát sinh chuyển nhượng chứng khoán cùng loại.
3. Cách tính thuế: Thuế TNCN phải nộp = Thu nhập tính thuế x Thuế suất 5%
Trong đó:
  • Thu nhập tính thuế = Số lượng cổ phiếu thuộc diện chịu thuế x Giá tính thuế
  • Số lượng cổ phiếu thuộc diện chịu thuế: ưu tiên tính số lượng CP từ cổ tức bằng CP hoặc nhận thưởng bằng CP trước.
  • Giá tính thuế:
  •  Nếu Giá bán (giá chuyển nhượng) ≥Mệnh giá: Giá tính thuế = Mệnh giá
  •  Nếu Giá bán (giá chuyển nhượng) < Mệnh giá: Giá tính thuế = Giá bán (giá chuyển nhượng).
·         Chi tiết Nghị định 126/2020/NĐ-CP, Quý nhà đầu tư vui lòng tham khảo tại đây
·         Chi tiết Thông tư 111/2013/TT-BTC, Quý nhà đầu tư vui lòng tham khảo tại đây
·      Quý khách hàng cần thêm các thông tin hỗ trợ, vui lòng liên hệ tới số hotline sau: (024)33776699 để được hỗ trợ