Hotline hỗ trợ (84) 2433776699

Về SBSI

banner

Cơ hội nghề nghiệp

STT VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG ĐỊA ĐIỂM NGÀY ĐĂNG NGÀY HẾT HẠN
1 CV VẬN HÀNH & QUẢN TRỊ HỆ THỐNG Hà Nội 12/04/2021 12/05/2021
2 Trưởng Phòng Môi Giới - Thu nhập hấp dẫn !!! Hà Nội 16/03/2021
3 CỘNG TÁC VIÊN KINH DOANH TRÁI PHIẾU 27/01/2021
4 THỰC TẬP SINH - PHÒNG NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ Hà Nội 27/01/2021
5 CHUYÊN VIÊN PHÂN TÍCH CHỨNG KHOÁN Hà Nội 27/01/2021
6 Trưởng Phòng Tư vấn thị trường vốn Hà Nội 27/01/2021
7 CHUYÊN VIÊN TUYỂN DỤNG - ĐI LÀM SAU TẾT Hà Nội 17/12/2020 28/02/2021
8 Chuyên viên Kinh doanh Trái phiếu Hà Nội 17/12/2020
9 Trưởng Phòng Kinh Doanh Trái phiếu Hà Nội 17/12/2020
10 PHỤ TRÁCH TUYỂN DỤNG & ĐÀO TẠO Hà Nội 17/12/2020 28/02/2021
ảnh
Đóng lại

Góp ý của Quý khách hàng về SBSI